September 30, 2023

Amazina yanje ni ARSENE

1

nkaba ndi mwihaganwa rya Best Radio Presenter Award 1ère edition yateguwe na BBnews ukaba  uri umukunzi w’ibikorwa vyanje vy’ukuri ndagusaba kuntora kugira ntahukane aka kaganuke

nkaba ndi mwihaganwa rya Best Radio Presenter Award 1ère edition yateguwe na BBnews ukaba  uri umukunzi w’ibikorwa vyanje vy’ukuri ndagusaba kuntora kugira ntahukane aka kaganuke

Mukuntora bigenda uku:nugupfonda like na commentaire kuri instagram ya BBNEWS ukongera ukaja kuri site web ya BBnews ukandika muri commentaire na like.

Ndabashimiye k’urukundo muzonyereka

Iciyumviro on Amazina yanje ni ARSENE

    Kenny Jeezo
    June 17, 2023

    Go Ahead mzee aston here we go 🔥🔥✊

    0
    0

Siga Iciyumviro