February 26, 2024

IMPRIMERIE IJE ITAVYOROSHA MU GISAGARA CA BUJUMBURA

104

Imprimerie yakadasanzwe kandi ikora neza  mugisagara ca BUJUMBURA ni SUN LIGTH IMPRIMERIE. aho twagendeye imwe muri imprimerie nziza ariyo SON LIGHT IMPRIMERIE,batuyagiye ivyiza vyiyo imprimerie ndetse nukwitanga kwabo mu kazi kugira batunganirize neza ababitura,twahasanze abantu benshi baje gukoresha ibikoresho bigiye bitandukanye.

47 Vyabonye

Imprimerie yakadasanzwe kandi ikora neza  mugisagara ca BUJUMBURA ni SON LIGTH IMPRIMERIE. aho twagendeye imwe muri imprimerie nziza ariyo SON LIGHT IMPRIMERIE,batuyagiye ivyiza vyiyo imprimerie ndetse nukwitanga kwabo mu kazi kugira batunganirize neza ababitura,twahasanze abantu benshi baje gukoresha ibikoresho bigiye bitandukanye.

Niho twabajije umwe muri bo akarusho abona ko kugurira ibikoresho muri SON LIGTH IMPRIMERIE yatwishuye ko : SON LIGTH IMPRIMERIE ari icitegererezo cayandi ma imprimerie ndetse ko yahakundiye ukuntu bihuta mugukora ico umukiriya aba ashaka ,ikindi muvyatumye ahitamwo      SON LIGHT IMPRIMERIE nibikorwa biteye igomwe bakora kurusha abandi ; mugusozera yatumiriye abantu bose batarahaza ko ahubwo bonyaragasa bagasidukana n’iyonka kuko bacerewe .

Aha twobamenyesha ko muri SON LIGTH IMPRIMERIE hasazwe hakorerwa ibintu bitandukanye  :

-Barakora ibitabu vyabanyeshure mubwoko bitandukanye,

-Barandika kumipira(T-Shirt)y,abana canke niy,abakuze,

-Barakora na calendrie,Ajenda,ndetse na Carnet,

-Barakora ama Carte de visite,

-Barakora nama carte d,Invitation,

-Barakora nama Bagdet en Plastic,nibindi vyinshi…..

Akabirya rero Muri SON LIGTH IMPRIMERIE nuko basazwe bakoresha nivyuma(Machines) biri kubuhinga bugezweho ivyo tukaba twabimenyeshejwe numwe mubasazwe bakorera muri SON LIGTH IMPRIMERIE, aho yatumenyesheje ko bafise nabakozi karuhariwe mugukoresha ivyo vyuma ; ntiyagarukirije aho kuko yongeye kutumenyesha ko nabasazwe babashorera ibikoresho bigiye bitandukanye ko bakorana neza cane mu kubanyarukiriza ivyo baba bakoresheje kandi bikaba bikozwe neza cane mu buhinga bugezweho.

Ikindi mwomenya nuko SON LIGTH IMPRIMERIE  ifise abakozi basazwe bahakora bavyize neza bongera barabinonosora mubihugu bitandukanye nkuko twabimenyeshejwe nuwusazwe arongoye SON LIGTH IMPRIMERIE.

Uwusanzwe arongoye SON LIGTH IMPRIMERIE  yatumenyesheje ko atampungenge bafise kuko bafise ibikoresho vyiza nabakozi benshi kandi bakora neza,yarangije atumenyesha ko bidahereye aho kuko hari ivyiza vyinshi bariko barategurira abakiriya babo .

Ukaba uri mugisagara ca BUJUMBURA ndetse no mugihugu hagati SON LIGTH IMPRIMERIE ihari kubwanyu,ntibibagiye nabasazwe bari hanze y’igihugu nko muri Repubublika iharanira  Demokarasi ya Congo (UVIRA,BUKAVU,KALEMI )nahandi hatandukanye,

ukaba wipfuza kugura ibitabu bigiye bitandukanye canke gukoresha Imipira(T-Shirts)ikozwe neza kandi ukayironka vyoroshe nyarukira muri SON LIGTH IMPRIMERIE aho isazwe ikorera.

SON LIGTH IMPRIMERIE  ikaba isazwe ikorera mugisagara ca BUJUMBURA muri komine ya Mukaza Zone  ROHERO yambere, ibarabara ryitiriwe abafaransa mu nyubakwa KUSTA PLACE inomero cumi na zibiri (12) hafi y’ubuserukizi bw’igihugu c’ubufaransa hano mu Burundi.

Wewe uri mugisagara ca BUJUMBURA no mu gihugu hagati ndetse no hanze y ‘igihugu ntiwitinye kuko ahuri hose biragushikira,ukaba wipfuza ivyiza bikozwe neza nyarukira muri SON LIGTH IMPRIMERIE  aho isanzwe ikorera canke utwakure kuri :  +257 79 88 17 69 / +257 22210552

                                                                                                      +257 69 72 31 26 / +257 79147290

104 ivyiyumviro on IMPRIMERIE IJE ITAVYOROSHA MU GISAGARA CA BUJUMBURA

  Joël
  July 8, 2023

  Babikora neza kandi ntibazimba najewe bamajije kunkorera roll up nimipira vyokukazi

  0
  0
  Violette
  July 8, 2023

  Burundi terimbere

  1
  0
  Nice
  July 8, 2023

  Terimbere Burundi
  Ivyotwaja kurondera hanze natwe ubu birahari sun Light yubahwe

  1
  0
  Nice
  July 8, 2023

  Sur Light imbere cane

  1
  0
  Sifa
  July 8, 2023

  Najewe bankoreye neza kandi nzosubirayo

  0
  0
  Cyusa
  July 8, 2023

  Rêverie imbere cane ndakwibuka kuri université kuva kera waruzi gushakisha komera mutama uburundi kuba bugufite numugisha cane

  1
  0
  Bella
  July 8, 2023

  Machine nziza cane kandi ikora neza
  Nkunda service zanyu nabonye n'a bbnews arimwe mwayikoreye ticket kwa kichech mwubahwe

  0
  0
  Bella
  July 8, 2023

  Machine nziza cane kandi ikora neza
  Nkunda service zanyu nabonye n'a bbnews arimwe mwayikoreye ticket kwa kichech mwubahwe

  0
  0
  Divine
  July 8, 2023

  Najewe ndashaka muzonkorere invitation za Wedding yaje

  0
  0
  Nsabimana Jean Claude
  July 11, 2023

  Ndagukeje mon frère utere uja imbere....courage goooose biriko biza neza

  0
  0

Siga Iciyumviro