July 19, 2024

Ejo kw’Igenekerezo rya 7 Kigarama niho twaramutse tugendera komine Rutegama y’intara ya Muramvya

11

Ejo kw’Igenekerezo rya 7 Kigarama niho twaramutse tugendera komine Rutegama y’intara ya Muramvya

Ejo kw’Igenekerezo rya 7 Kigarama niho twaramutse tugendera komine Rutegama y’intara ya Muramvya ,aho Ikigo c’igihugu kijejwe Inyubako za leta cari kiramutse gishikiriza Inyubako zizokoreramwo sentare y’intango ya Komine Rutegama. 

Ico gikorwa kikaba cari gihagarariwe n’ Umuyobozi ajejwe urwubako mu Kigo OBUHA, Ing.Désiré NIZIGIYIMANA,Ing.Patrick MANIRAKIZA yakurikiranye uyo mugambi, abahinga batandukanye.  

Umuyobozi ajejwe urwubako akaba yarashikirije icese izo nyubako zizokoreramwo sentare y’intango ya Rutegama.

Akaba yaravye ko zobungabu gwa neza kuko ari inyubako rusangi.

 Yarongeye arashimira abahinga bobo bitanze batiziganya kugira bigende neza.

Umukuru wiyo Sentare arakengurukira bimwe vyimvamutima Ikigo OBUHA cubatse iyo Sentare.

Kubwiwe ngo bagiye koroherwa mu bikorwa vya misi yose eka n’amadosiye akazoshingurwa neza.

Eka n’abenegihugu baho mu Rutegama barashima cane izo nyubako bakavugako OBUHA yobandanya yubaka no muyandi makomine agize intara ya Muramvya.

Uwaserukiye ubushikiranganji bw’ubutungane nawe nyene yarakengurukiye Ikigo OBUHA anasaba ko amasentare yose yokubakwa gutyo,abacamanza n’abenegihugu bitura ubutungane boroherwe.

Tubibutse ko Ikigo OBUHA gisanzwe gikukira ubushikiranganji bw’Inyubako, Ibikoresho vya Leta ni kurwiza Uburaro.

11 ivyiyumviro on Ejo kw’Igenekerezo rya 7 Kigarama niho twaramutse tugendera komine Rutegama y’intara ya Muramvya

  Musemakweri Dodo
  December 8, 2023

  OBUHA muri mukazi muhezagirwe cane
  Ir Desire wewe akazi uragashoboye cane
  Kuva kera warinyerebutsi ndakwera musaza komeza iterimbere 🇧🇮 bwacu buseneza

  1
  0
  Kamari
  December 10, 2023

  OBUH na Rumonge mutwibuke kuko usanga inyubakwa dufite zitajanye nubuhinga bwa none ariko kandi turabashimira kubikorwa muri kugenda mukora vyiza

  1
  0
  Santhia
  December 10, 2023

  Obuha 👍👍

  1
  0
  Claude
  December 10, 2023

  Ese ivyo bikorwa vyiza vya obuha vyokwira no muyandi ma komine

  1
  0
  Francois
  December 10, 2023

  Natwe bo mu gihugu hagati turipfuza ko ubuha yodufasha mukwubaka inyubako rusangi nkamashure canke ibitaro

  1
  0
  Francois
  December 10, 2023

  None ko batubaka amabarabara nayo

  1
  0
  Nizigiye
  December 12, 2023

  Kombona arigatoya cane
  Mwarikububakira etaje kugira bise neza cane mugabo mwaragerageje Obuha mubandanye muri kukivi

  1
  0
  gaga
  December 13, 2023

  muri kukivi kabisa muhezagirwe

  0
  0
  Ganza
  December 17, 2023

  Mwirambire batama jewe mbona muri kukivi

  0
  0
  cialis going generic
  January 31, 2024

  cialis going generic

  cialis going generic

  0
  0

Siga Iciyumviro